19/08/2020

Ngày 03/8/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc dần dần khôi phục hoạt động của các tàu du lịch ở Liên minh Châu Âu liên quan đến đại dịch Covid-19. Mục tiêu của hướng dẫn này là tạo điều kiện khởi động lại an toàn hoạt động của tàu du lịch ở EU, bằng các khuyến nghị các biện pháp tối thiểu mà tất cả những người có liên quan dự kiến sẽ thực hiện, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn an toàn chung.

 

 

 

Tải về: 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6907758
    • Online: 119