03/09/2020

Ngày 26/8/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về Nghị định nhằm ngăn ngừa các rủi ro trên tàu.

Tải về: 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6867259
    • Online: 101