20/08/2020

Ngày 18/8/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gửi đến Quốc gia thành viên thông báo của Nhà nước Việt Nam liên quan đến giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền viên đang hoạt động trên tàu thủy Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra phức tạp và khó lường.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6867052
    • Online: 70