22/12/2020

Ngày 18/12/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế gửi các Quốc gia thành viên thông báo khuyến cáo về điều khoản "Không thay đổi thuyền viên" trong các hợp đồng thuê tàu. Nội dung hướng dẫn được gửi theo tài liệu gửi kèm.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :10324571
    • Online: 107