22/12/2020

- Ngày 02/12/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế đã thông báo tại Cuộc họp lần thứ 102 của Ủy ban An toàn hàng hải khuyến cáo các Quốc gia thành viên khẩn trương thiết lập khung pháp lý nhằm hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý cho công tác thay đổi thuyền viên và hồi hương thuyền viên. Nội dung chi tiết được gửi kèm theo tài liệu.

- Chính phủ Việt Nam đã nhận thức được sự nguy hiểm của đại dịch Covid-19, đã ban hành các quy định dưới đây nhằm tạo thuận lợi cho mọi người trong cộng đồng đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cụ thể:

+ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chỉnh phủ về "Các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19". 

+ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về "Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19".

Theo đó, Nhà nước hướng dẫn trình tự, thủ tục cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động (trong đó có thủy thủ hoạt động vận tải biển quốc tế ) được hỗ trợ về tài chính, y tế, đi lại...trong thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tài liệu tham khảo gửi kèm theo.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22858221
    • Online: 222