09/12/2020

Ngày 02/12/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế đã thông báo đến các Quốc gia thành viên về sửa đổi Công ước AFS sẽ được thông qua tại kỳ họp lần thứ 76 của MEPC 76 được tổ chức từ ngày 10-17/6/2021.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :7498415
    • Online: 81