12/01/2021

Ngày 11/01/2021, Ban Thư ký IMO Việt Nam thông báo đến các thành viên Ban Thư ký IMO Việt Nam báo cáo "Công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Những nội dung nổi bật như:

- Tham mưu trình Cục trưởng Cục HHVN ban hành Quyết định số 1586/QĐ-CHHVN ngày 15/10/2020 về tổ chức triển khai Quyết định số 1605/QĐ-BGTVT ngày 13/8/2020 về ban hành kế hoạch khắc phục các phát hiện theo đánh giá của Đoàn chuyên gia đánh giá IMO (IMSAS).

- Tổ chức sơ kết 06 tháng đầu năm của Ban Thư ký IMO Việt Nam.

- Tổ chức ngày hàng hải Thế giới tại Hải Phòng.

- Tổ chức hội thảo công tác bảo vệ môi trường, an toàn an ninh hàng hải (về cắt giảm khí Sox).

- Công tác tuyên truyền pháp luật về ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến lĩnh vực hàng hải.

-...

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :10324626
    • Online: 85