09/12/2020

Ngày 02/12/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông báo đến các Quốc gia thành viên và các Quốc gia chưa tham gia Công ước Marpol. Theo đó Công ước Marpol về sửa đổi Phụ lục I, IV và VI sẽ được thông qua tại cuộc họp của Ủy ban MEPC 76 (Ủy ban bảo vệ môi trường biển lần thứ 76 được tổ chức từ ngày 10-17/6/2021).

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6311922
    • Online: 52