15/01/2021

Ngày 23/12/2021, Tổ chức Hàng hải Quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc:

1. Công ước Quốc tế về thanh thải xác tàu có hiệu lực thi hành từ ngày 02/3/2021. Hiện tại, có 55 Quốc gia là thành viên của Công ước. 

2. Công ước Quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu, (AFS-2001) có hiệu lực từ ngày 02/3/2021. Hiện nay, có 91 Quốc gia thành viên Công ước, chiếm 96,13% tổng dung tích đăng ký của đội tàu thương mại thế giới.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :10324999
    • Online: 124