STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
61 Thủ tục mở khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 3
62 Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 3
63 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 4
64 Cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 4
65 Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện; Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho thuyền viên Việt Nam đã có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 4
66 Cấp Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 4
67 Chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 4
68 Công bố thông báo hàng hải lần đầu về các thông số kỹ thuật của luồng hàng hải, vùng nước trước cầu cảng và các khu nước, vùng nước sau khi xây dưng, nạo vét duy tu, cải tạo, nâng cấp Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
69 Công bố thông báo hàng hải về khu vực thi công công trình trên biển hoặc trên luồng hàng hải Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 2
70 Công bố thông báo hàng hải về công trình ngầm, công trình vượt qua luồng hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
71 Chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
72 Công bố thông báo hàng hải về việc thay đổi đặc tính, tạm ngừng, phục hồi, chấm dứt hoạt động của báo hiệu hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
73 Công bố thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
74 Công bố thông báo hàng hải về thiết lập mới báo hiệu hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
75 Đưa báo hiệu hàng hải vào sử dụng Thiết lập báo hiệu hàng hải 4

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 17320529
    • Online: 41