Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020 59/2024/NĐ-CP 01/06/2024 Nghị định
Quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam 12/2024/TT-BGTVT 15/05/2024 Thông tư
Triển khai Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ 1919/CHHVN-KHCNMT 10/05/2024 Khác
Phổ biến, đề xuất các tập thể, cá nhân, công trình tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2024 1196/CHHNVN-KHCNMT 27/03/2024 Khác
Góp ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 171//2016/NĐ-CP và Nghị định số 86/2020/NĐ-CP lần 2 893/CHHVN-TBTV 11/03/2024 Dự thảo văn bản
Thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy II 141/QĐ-CHHVN 02/02/2024 Quyết định
Góp ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 171/2016/NĐ-CP và Nghị định số 86/2020/NĐ-CP 496/CHHVN-TBTV 06/02/2024 Khác
Thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy II 141/QĐ-CHHVN 02/02/2024 Quyết định
Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cục Hàng hải Việt Nam 24/TB-HĐTDCC 30/01/2024 Thông báo
Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cục Hàng hải Việt Nam 23/TB-CHHVN 30/01/2024 Thông báo

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 21975593
    • Online: 204