Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Cấp phép vận tải nội địa cho tàu dầu thô Freedom Glory 1479/CHHVN-VTDVHH 22/04/2021 Dự thảo văn bản
Quyết định ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Cục Hàng hải Việt Nam 211/QĐ-CHHVN 25/02/2021 Quyết định
Góp ý với dự thảo Thông tư quy định về lựa chọn NĐT thực hiện dự án XHH nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa do Bộ GTVT quản lý 552/CHHVN-KCHTHH 03/02/2021 Dự thảo văn bản
Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Cục Hàng hải Việt Nam 68/CHHVN-QĐ 19/01/2021 Quyết định
Quyết định ban hành Kế hoạch quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Cục Hàng hải Việt Nam 46/QĐ-CHHVN 12/01/2021 Quyết định
Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ... 143/2020/NĐ-CP 10/12/2020 Nghị định
TỜ TRÌNH Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2016/TT-BGTVT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện việc cân xác nhận khối lượng toàn bộ container vận tải biển tuyến quốc tế 4916/CHHVN-VT&DVHH 22/12/2020 Dự thảo văn bản
Đề nghị góp ý kiến đối với Dự thảo Định mức KT-KT trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải 4756/CHHVN-KHCNMT 14/12/2020 Dự thảo văn bản
Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của Cục Hàng hải Việt Nam 2147/QĐ-CHHVN 11/12/2020 Quyết định
Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 17/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Nghị định

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 7498896
    • Online: 155