Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
THÔNG TƯ BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN BAN HÀNH VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT 21/2021/TT-BCA 19/02/2021 Thông tư
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 26/2020/NĐ-CP 28/02/2020 Nghị định
LUẬT AN NINH MẠNG 24/2018/QH14 12/06/2018 Luật
LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 86/2015/QH13 19/11/2015 Luật
LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 29/2018/QH14 15/11/2018 Luật
Thông tư Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển 02/VBHN-BGTVT 14/01/2022 Thông tư Ngày 14/1/2022, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đã ký văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng...
Nghị định 03-2022 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai thủy lợi - đê điều 03/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Nghị định
NĐ 123-2021 XPVPHC sửa đổi NĐ142 123/2021/NĐ-CP 28/12/2021 Nghị định
Nghị định Quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính Nghị định 118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Nghị định
Thông tư số 37/2021/TT-BGTVT hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng 37/2021/TT-BGTVT 30/12/2021 Thông tư

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 19497370
    • Online: 69