Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Nghị định về đầu tư xây dựng quản lý khai thác cảng cạn 38//2017/NĐ-CP 10/05/2017 Nghị định
Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển 37/2017/NĐ-CP 10/05/2017 Nghị định
Thông báo Văn bản Quy phạm pháp luật mới ban hành (Thông tư 14/2017) 893/TB-CHHVN 15/03/2017 Thông tư
Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT ngày 16/12/2016 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam 41/2016/TT-BGTVT 18/01/2017 Thông tư
Thông tư Quy định quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu thuyền Thông tư Quy định quản lý tiếp nhận và xử lý chất 16/01/2017 Thông tư
Thông tư Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoa tiêu hàng hải 27/2016/TT-BGTVT 30/12/2016 Thông tư
Thông tư Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam 37/2016/TT-BGTVT 30/12/2016 Thông tư
Bộ Luật dân sự 2015 và văn bản hướng dẫn 91/2015-QH13 01/11/2016 Luật
Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS Thông tư số 24/2016/TT-BGTVT 15/09/2016 Thông tư Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS
Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản lý hành hải tàu biển Thông tư số 23/2016/TT-BGTVT 06/09/2016 Thông tư Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản lý hành hải tàu biển

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 19497386
    • Online: 58