Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Thông tư Quy định mẫu biên bản , mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải 08/TT-BGTVT 22/02/2018 Thông tư
Thông tư Ban hành điịnh mức kinh tế - kỹ thuật công tác dự báo , cảnh báo khí tượng thuỷ văn 52/2017/TT-BTNMT 30/11/2017 Thông tư Thông tư Ban hành điịnh mức kinh tế - kỹ thuật công tác dự báo , cảnh báo khí tượng thuỷ văn
Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. 41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Thông tư Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.
Nghị Định về biện pháp bảo đảm 102/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Nghị định
Thông tư Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký tàu biển thuyền viên trên tàu biển Việt Nam 23/2017-TT-BGTVT 28/07/2017 Thông tư
Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu 18/2017/TT-BGTVT 01/06/2017 Thông tư
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu 18/2017/TT-BGTVT 01/06/2017 Thông tư
TT hướng dẫn thanh toán chi phí hồi hương cho thuyền viên 38/2017/TT-BTC 16/06/2017 Thông tư
Thông tư Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên 22/2017/TT-BYT 12/05/2017 Thông tư
Nghị định về đầu tư xây dựng quản lý khai thác cảng cạn 38//2017/NĐ-CP 10/05/2017 Nghị định

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 19496751
    • Online: 51