STT Tên doanh nghiệp Ngày niêm yết Nhóm doanh nghiệp Phân loạisort descending
1 Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh 01/01/2021 Khu vực I Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
2 Công ty TNHH POSCO Việt Nam 18/09/2020 Khu vực III Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
3 Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân cảng - Cái Mép 16/01/2021 Khu vực III Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
4 Tổng công ty Cổ phần Đường sông miền Nam SOWATCO 01/01/2021 Hãng tàu Việt Nam Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá
5 Công ty Cổ phần cảng Sài Gòn 01/01/2021 Khu vực III Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
6 Công ty Cổ phần cảng Cái Mép (Germadept - Terminal link) 01/01/2021 Khu vực III Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
7 Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh 01/01/2021 Khu vực II Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
8 Công ty Cổ phần cảng Đà Nẵng 01/01/2021 Khu vực II Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
9 Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng 01/01/2021 Khu vực II Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
10 Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt 01/01/2021 Khu vực II Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
11 Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam 01/01/2021 Khu vực II Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
12 Công ty Cổ phần Tân Cảng - 189 Hải Phòng 01/01/2021 Khu vực I Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
13 Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ hàng hải Nhạn biển Việt Nam 01/01/2021 Khu vực I Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
14 Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hải Hải Âu 01/01/2021 Khu vực I Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
15 Công ty Cổ phần Cảng xanh VIP (VIP Greenport) 27/01/2021 Khu vực I Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 8611128
    • Online: 87