Ngày ban hành: 
10/03/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
01/07/2020
Số hiệu: 
24/2020/TT-BCA
Người ký: 
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN - ĐẠI TƯỚNG TÔ LÂM
Tài liệu đính kèm: 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :15738344
    • Online: 105