Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng 59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 4554/CHHVN-PC 01/12/2020 Công văn điều hành
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (Download trước khi mở) 17/QĐ-CHHVN 03/01/2020 Quyết định
Thực hiện việc niêm yết giá theo Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ 4525/CHHVN-VT&DVHH 02/12/2020 Công văn điều hành
Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của Cục Hàng hải Việt Nam 11/TB-HĐTTCC 26/11/2020 Thông báo
Báo cáo số liệu thống kê tháng 11 năm 2020 4398/CHHVN-VT&DVHH 19/11/2020 Báo cáo
Quyết định số 2116/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế công tác văn thư của Bộ GTVT 2116/QĐ-BGTVT 10/11/2020 Quyết định
Công điện cơn bão số 13 trên biển Đông 4299/CHHVN-ATANHH 12/11/2020 Công điện
Công điện cơn bão số 12 trên biển Đông 4213/CHHVN-ATANHH 09/11/2020 Công điện
Về việc triệu tập thí sinh tham dự Vòng I và danh mục tài liệu tham khảo dùng cho thi tuyển công chức 4159/CHHVN-TCCB 04/11/2020 Thông báo

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 8212248
    • Online: 52