STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
46 Công bố mở bến cảng, cầu cảng, bến phao và các khu nước, vùng nước (bao gồm cả việc đưa kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời vào sử dụng) Cảng biển và luồng hàng hải 4
47 Công bố đóng cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi Cảng biển và luồng hàng hải 2
48 Công bố đóng bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước Cảng biển và luồng hàng hải 4
49 Đề nghị thiết lập kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời Cảng biển và luồng hàng hải 4
50 Chấp thuận cắm đăng đáy, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản trong vùng nước cảng biển Cảng biển và luồng hàng hải 2
51 Chấp thuận việc thực hiện sửa chữa, vệ sinh tàu thuyền hoặc thực hiện các hoạt động hàng hải khác trong vùng nước cảng biển nếu có ảnh hưởng đến phương án phòng, chống cháy, nổ Cảng biển và luồng hàng hải 2
52 Đổi tên cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước, cảng dầu khí ngoài khơi đã được công bố Cảng biển và luồng hàng hải 2
53 Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm Cảng biển và luồng hàng hải 4
54 Xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển Cảng biển và luồng hàng hải 2
55 Thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển Cảng biển và luồng hàng hải 2
56 Cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển Cảng biển và luồng hàng hải 2
57 Xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải Cảng biển và luồng hàng hải 2
58 Chấp thuận tiến hành tháo bỏ niêm phong hoặc việc bơm thải các chất thải, nước bẩn qua những van hoặc thiết bị của tàu thuyền Cảng biển và luồng hàng hải 2
59 Tàu biển rời cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam Thủ tục tàu thuyền 4
60 Tàu biển xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi Thủ tục tàu thuyền Toàn trình

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 17320184
    • Online: 37