STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
76 Cấp lại Sổ thuyền viên Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên Một phần
77 Cấp Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I Đăng ký tàu biển Toàn trình
78 Trả lời sự phù hợp quy hoạch cảng cạn Cảng cạn Toàn trình
79 Công bố mở cảng cạn và công bố mở cảng cạn đối với điểm thông quan hàng hóa đã có chủ trương chuyển thành cảng cạn Cảng cạn 2
80 Đổi tên cảng cạn Cảng cạn 2
81 Chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu thành cảng cạn Cảng cạn Toàn trình
82 Đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Cảng biển và luồng hàng hải 4
83 Tạm dừng hoạt động, đóng cảng cạn Cảng biển và luồng hàng hải 2
84 Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa Cảng biển và luồng hàng hải 2
85 Chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa Cảng biển và luồng hàng hải 2
86 Thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào cảng biển (trừ phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB) Thủ tục tàu thuyền 3
87 Tàu biển đang đóng hoặc sửa chữa, hoán cải chạy thử Thủ tục tàu thuyền 2
88 Tàu biển hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng để đến cảng biển khác của Việt Nam (bao gồm cả tàu quân sự, tàu công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động, thủy phi cơ, phương tiện thủy nội địa mang cấp Thủ tục tàu thuyền Một phần
89 Tàu biển hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển (bao gồm cả tàu quân sự, tàu công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động, thủy phi cơ, phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB và các phương tiện thủy khác không quy định tại các khoản 2, 3 Điều 72 Thủ tục tàu thuyền Một phần
90 Tàu thuyền có trọng tải từ 200 tấn trở xuống, mang cờ quốc tịch của quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh tại khu vực biên giới của Việt Nam và quốc gia đó Thủ tục tàu thuyền 3

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 19468330
    • Online: 109