STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
76 Công bố thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
77 Công bố thông báo hàng hải về thiết lập mới báo hiệu hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
78 Đưa báo hiệu hàng hải vào sử dụng Thiết lập báo hiệu hàng hải Toàn trình
79 Đăng ký và cấp Sổ thuyền viên Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên Một phần
80 Cấp lại Sổ thuyền viên Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên Một phần
81 Cấp Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I Đăng ký tàu biển Toàn trình
82 Trả lời sự phù hợp quy hoạch cảng cạn Cảng cạn Toàn trình
83 Công bố mở cảng cạn và công bố mở cảng cạn đối với điểm thông quan hàng hóa đã có chủ trương chuyển thành cảng cạn Cảng cạn 2
84 Đổi tên cảng cạn Cảng cạn 2
85 Chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu thành cảng cạn Cảng cạn Toàn trình
86 Đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Lĩnh vực khác 2
87 Tạm dừng hoạt động, đóng cảng cạn Cảng biển và luồng hàng hải 2
88 Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa Cảng biển và luồng hàng hải 2
89 Chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa Cảng biển và luồng hàng hải 2
90 Thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào cảng biển (trừ phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB) Thủ tục tàu thuyền 3

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22994436
    • Online: 252