Sửa đổi, bổ sung 2012 của Công ước SOLAS và Bộ luật FSS, có hiệu lực từ 01/7/2014

Tại Khóa họp thứ 91 (tháng 11/2012), Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông qua sửa đổi, bổ sung đối với Công ước quốc tế về an toàn sinh...

Tiêu chuẩn chức năng đối với thiết bị ghi dữ liệu hành trình trang bị cho tàu biển từ ngày 01/7/2014

Các sửa đổi đối với tiêu chuẩn chức năng của thiết bị ghi dữ liệu hành trình của tàu (VDR) theo Nghị quyết MSC.333(90) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) sẽ được thực hiện từ ngày 01/7/2014. Tiêu...

Chủ đề của Ngày Hàng hải thế giới năm 2014: “Thực thi hiệu quả các công ước của IMO”

Ngày 20/01/2014, tại khóa họp của Tiểu ban Thiết kế và Đóng tàu thuộc Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), Tổng thư ký Koji Sekimizu đã công bố chủ đề của Ngày Hàng hải thế giới năm 2014 là "Thực thi hiệu...

Ngày Khí tượng thế giới năm 2014: Giới trẻ cùng hành động

Thông điệp của Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm nay được Tổ chức Khí tượng thế giới chọn là: “Thời tiết và khí hậu: Giới trẻ cùng hành động” nhằm nêu cao vai trò quan trọng, tích cực của giới trẻ...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :10319901
    • Online: 72