Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Hướng dẫn thủ tục cấp Hộ chiếu và sổ thuyền viên /CHHVN-ĐKTB&TV 05/06/2008 Quyết định Quy chế tổ chức và hoạt động của các đài thông tin duyên hải Việt Nam
Quy chế tổ chức và hoạt động của các đài thông tin duyên hải Việt Nam 354/QĐ -CHHVN 05/06/2008 Quyết định Quy chế tổ chức và hoạt động của các đài thông tin duyên hải Việt Nam
Quy chế phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Cục Hàng hải Việt Nam 39/TTHH 18/08/2008 Quyết định Quy chế phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Cục Hàng hải...
Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2000 quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến tuổi nghỉ hưu 72/2000/ND-CP 23/11/2000 Nghị định  Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2000 quy định việc kéo dài...
Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2000 quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến tuổi nghỉ hưu 71/2000/NĐ-CP 07/11/2000 Nghị định Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2000 quy định việc kéo dài thời...
Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 05/2008/CT-TTg 31/01/2008 Chỉ thị Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng...
Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 05/2008/CT-TTg 31/05/2008 Chỉ thị Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng...
4 Nghị định 143/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 9 năm 2007 quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu 143/2007/ND-CP 31/05/2008 Nghị định Nghị định 143/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 9 năm 2007 quy định về thủ...
Quyết định của Bộ Nội vụ số 14/2006/QĐ-BNV ngày 06/11/2006 về việc ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức 14/2006/QD-BNV 06/11/2006 Thông tư Quyết định của Bộ Nội vụ số 14/2006/QĐ-BNV ngày 06/11/2006 về việc ban hành quy...
Quyết định về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức 062007QDBNV 18/06/2007 Quyết định Quyết định về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :10827750
    • Online: 100