Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Thông tư 21/2010/TT-BTTTT về quy định lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghẹ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án 21/2010/TT-BTTTT 09/08/2010 Thông tư Thông tư 21/2010/TT-BTTTT về quy định lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
Thông tư số 34/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng biển ven bờ và hải đảo. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/02/2011 34/2010/TT-BTNMT 14/12/2010 Thông tư Thông tư số 34/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường...
Luật phòng, chống tham nhũng của nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005 55/2005/QH11 29/11/2005 Thông tư Luật phòng, chống tham nhũng của nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 55/...
Quyết định số 35.2008/QĐ-GTVT về khiếu nại Tố Cáo 35.2008/QĐ-GTVT 31/12/2008 Quyết định Quyết định số 35.2008/QĐ-GTVT về khiếu nại Tố Cáo
Quyết định số 822/QĐ-TTCP ngày 25/4/2007 của Tổng thanh tra Chính phủ về ban hành quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra 822/QĐ-TTCP 25/04/2007 Quyết định Quyết định số 822/QĐ-TTCP ngày 25/4/2007 của Tổng thanh tra Chính phủ về ban...
Thông tư số 04/2007/TT-BGTVT ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn hoạt động thanh tra giao thông vận tải 04/2007/TT-BGTVT 13/03/2007 Thông tư Thông tư số 04/2007/TT-BGTVT ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn...
Chương trình hành động của Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng 110/QĐ-CHHVN 28/02/2006 Quyết định Chương trình hành động của Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện Luật Phòng, chống...
Quyết định số 1124/QĐ-CHHVN ngày 18/11/2009 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ban hành kế hoạch thực hiện giai đoạn I (đến năm 2011) Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Cục HHVN 1124/QĐ-CHHVN 18/11/2009 Quyết định Quyết định số 1124/QĐ-CHHVN ngày 18/11/2009 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt...
Nghị định 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, phụ trách 107/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Nghị định  Nghị định 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định xử lý...
Quy chế quản lý, vận hành mạng Intranet của Cục Hàng hải Việt Nam QĐ-CHHVN 20/07/2007 Quyết định Quy chế quản lý, vận hành mạng Intranet của Cục Hàng hải Việt Nam

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :10971162
    • Online: 2338