Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Thông tư 81/2010/TT-BTC về Hướng dẫn cơ chế đặt hàng trong lãnh vực cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải 81/2010/TT-BTC 31/05/2010 Thông tư Thông tư 81/2010/TT-BTC về Hướng dẫn cơ chế đặt hàng trong lãnh vực cung ứng...
Nghị định 83/2010/ND-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm 83/2010/ND-CP 27/03/2010 Nghị định Nghị định 83/2010/ND-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm
Quyết định số 1635/QD-THCQ về việc giám sát hải quan tại khu vực cảng biển 1635/QD-THCQ 16/07/2010 Quyết định Quyết định số 1635/QD-THCQ về việc giám sát hải quan tại khu vực cảng biển
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải số 49/2005/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 10 về áp dụng Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển 49/2005/QĐ-BGTVT 04/10/2005 Quyết định Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải số 49/2005/QĐ-BGTVT ngày 04...
Quyết định số 53/2005/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về Báo hiệu hàng hải 53/2005/QĐ-BGTVT 27/10/2005 Quyết định Quyết định số 53/2005/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT...
Quyết định của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải số 48/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 09 năm 2005 về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải 48/2005/QĐ-BGTVT 30/09/2005 Quyết định Quyết định của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải số 48/2005/QĐ-BGTVT ngày 30...
Quyết định số 59/2005/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về trang thiết bị an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển lắp đặt trên tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa 59/2005/QĐ-BGTVT 21/11/2005 Quyết định  Quyết định số 59/2005/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT...
Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg ngày 16/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần 264/2006/QĐ-TTg 16/11/2006 Quyết định Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg ngày 16/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc...
Quyết định số 78/2007/QĐ-TTg ngày 29/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế phòng, chống động đất, sóng thần 78/2007/QĐ-TTg 29/05/2007 Quyết định Quyết định số 78/2007/QĐ-TTg ngày 29/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc...
Quyết định 124/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 31 tháng 7 năm 2007 về việc ban hành Quy chế quản lý trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn 124/2007/QĐ-TTg 31/07/2007 Quyết định  Quyết định 124/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 31 tháng 7 năm 2007 về...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :11778964
    • Online: 66