Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Nghị định của Chính phủ số 62/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2006 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải 62/2006/NĐ-CP 21/06/2006 Nghị định Nghị định của Chính phủ số 62/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2006 về xử phạt...
Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước 63/2007/TT-BTC 15/06/2007 Thông tư Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực...
Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14/06/2007 của Chính phủ quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 103/2007/NĐ-CP 14/06/2007 Nghị định Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14/06/2007 của Chính phủ quy định trách nhiệm...
Thông tư số 79/2007/TT-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải 79/2007/TT-BTC 06/07/2007 Thông tư Thông tư số 79/2007/TT-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục...
Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT/BCA-BKHCN ngày 27/07/2007 của Bộ Công An và Bộ KHCN hướng dẫn tổ chức khoa học công nghệ công lập mời chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam và cử cán bộ ra nước ngoài hoạt động khoa học và công nghệ 11/2007/TTLT/BCA-BKHCN 27/07/2007 Thông tư Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT/BCA-BKHCN ngày 27/07/2007 của Bộ Công An và...
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006 quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 169/2006/QĐ-TTg 17/07/2006 Quyết định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006 quy định...
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 223/2006/QĐ-TTg 04/10/2006 Quyết định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 quy định...
Quyết định số 1860/2007/QĐ-TTCP-TCCB về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra 1860/2007/QĐ-TTCP-TCCB 06/09/2007 Quyết định  Quyết định số 1860/2007/QĐ-TTCP-TCCB về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán...
Thông tư số 16/2009/TT-BGTVT Quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải 16/2009/TT-BGTVT 05/08/2009 Thông tư Thông tư số 16/2009/TT-BGTVT Quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà...
Nghị định số 72/2009/NĐ-CP về Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 72/2009/NĐ-CP 03/09/2009 Nghị định Nghị định số 72/2009/NĐ-CP về Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :11779442
    • Online: 120