STT Tên tài liệu Loại tài liệu Mã hiệu
76 Quy trình Thủ tục cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải Quy trình thủ tục hành chính QT.VTDVHH.06
77 Quy trình Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải Quy trình thủ tục hành chính QT.VTDVHH.07
78 Quy trình Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển Quy trình thủ tục hành chính QT.PC.01
79 Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển Quy trình thủ tục hành chính QT.PC.02
80 Quy trình Thủ tục đến cảng biển đối với tàu thuyền nước ngoài thực hiện các hoạt động về nghiên cứu khoa học, nghề cá, cứu hộ, trục vớt tài sản chìm đắm, lai dắt hỗ trợ trong vùng nước cảng biển, huấn luyện, văn hóa, thể thao, lắp đặt, xây dựng công trình Quy trình thủ tục hành chính QT.PC.03
81 Quy trình Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải Quy trình thủ tục hành chính QT.TCCB.01
82 Quy trình Cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải Quy trình thủ tục hành chính QT.TCCB.02
83 Quy trình Cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu hàng hải chuyển vùng hoạt động Quy trình thủ tục hành chính QT.TCCB.03
84 Quy trình Mở khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng Quy trình thủ tục hành chính QT.TCCB.04
85 Quy trình Giải quyết khiếu nại Quy trình nghiệp vụ QT.TTHH.01
86 Quy trình Giải quyết tố cáo Quy trình nghiệp vụ QT.TTHH.02
87 Quy trình Thanh tra chuyên ngành Quy trình nghiệp vụ QT.TTHH.03

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :18573623
    • Online: 34