STT Tên tài liệu Loại tài liệu Mã hiệu
46 Quy trình cấp Giấy công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Quy trình thủ tục hành chính QT.TBTV.02
47 Quy trình Cấp Giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận Quy trình thủ tục hành chính QT.TBTV.03
48 Quy trình Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính Quy trình thủ tục hành chính QT.TBTV.04
49 Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính Quy trình thủ tục hành chính QT.TBTV.05
50 Quy trình Cấp lại Sổ thuyền viên Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.06
51 Quy trình Đăng ký và cấp Sổ thuyền viên Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.07
52 Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.08
53 Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.09
54 Quy trình Chấp thuận đặt tên tàu biển Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.10
55 Quy trình Đăng ký tàu biển không thời hạn Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.11
56 Quy trình Đăng ký tàu biển có thời hạn Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.12
57 Quy trình Đăng ký tàu biển tạm thời Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.13
58 Quy trình Đăng ký tàu biển đang đóng Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.14
59 Quy trình Đăng ký tàu biển loại nhỏ Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.15
60 Quy trình Đăng ký nội dung thay đổi thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.16

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :18577528
    • Online: 65