STT Tên tài liệu Loại tài liệu Mã hiệu
46 Quy trình Chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.08
47 Quy trình Đưa báo hiệu hàng hải vào sử dụng Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.09
48 Quy trình Đổi tên cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước, cảng dầu khí ngoài khơi đã được công bố Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.10
49 Quy trình Cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển Quy trình thủ tục hành chính QT.ATANHH.01
50 Quy trình Xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển Quy trình thủ tục hành chính QT.ATANHH.02
51 Quy trình Giao tuyến dẫn tàu Quy trình thủ tục hành chính QT.ATANHH.03
52 Quy trình Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm Quy trình thủ tục hành chính QT.ATANHH.04
53 Quy trình Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện; Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho thuyền viên Việt Nam đã có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp Quy trình thủ tục hành chính QT.TBTV.01
54 Quy trình cấp Giấy công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Quy trình thủ tục hành chính QT.TBTV.02
55 Quy trình Cấp Giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận Quy trình thủ tục hành chính QT.TBTV.03
56 Quy trình Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính Quy trình thủ tục hành chính QT.TBTV.04
57 Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính Quy trình thủ tục hành chính QT.TBTV.05
58 Quy trình Cấp lại Sổ thuyền viên Quy trình thủ tục hành chính QT.TBTV.07
59 Quy trình Đăng ký và cấp Sổ thuyền viên Quy trình thủ tục hành chính QT.TBTV.06
60 Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải Quy trình thủ tục hành chính QT.TBTV.08

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22994967
    • Online: 259