STT Tên tài liệu Loại tài liệu Mã hiệu
31 Hướng dẫn đánh giá nội bộ Tài liệu hướng dẫn HD.ISO.03
32 Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục Tài liệu hướng dẫn HD.ISO.04
33 Quyết định số 2529/QĐ-CHHVN ngày 28/12/2018 của Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Cục Hàng hải Việt Nam 2529/QĐ-CHHVN
34 Quy trình Trả lời sự phù hợp quy hoạch cảng cạn Quy trình thủ tục hành chính QT.KHĐT.01
35 Quy trình Thỏa thuận vị trí, thông số kỹ thuật chi tiết cảng biển, bến cảng, cầu cảng, luồng hàng hải Quy trình thủ tục hành chính QT.KHĐT.02
36 Quy trình Cho ý kiến đối với dự án xây dựng công trình trong vùng nước cảng biển và các công trình khác xây dựng trong vùng nước cảng biển Quy trình thủ tục hành chính QT.KHĐT.03
37 Quy trình Chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu thành cảng cạn Quy trình thủ tục hành chính QT.KHĐT.04
38 Quy trình Thỏa thuận việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời Quy trình thủ tục hành chính QT.KHĐT.05
39 Quy trình Công bố mở bến cảng, cầu cảng, bến phao và các khu nước, vùng nước (bao gồm cả việc đưa kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời vào sử dụng) Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.01
40 Quy trình Công bố đóng bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.02
41 Quy trình Đề nghị thiết lập kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.03
42 Quy trình Gia hạn hoạt động của kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.04
43 Quy trình Công bố đưa luồng hàng hải vào sử dụng đối với trường hợp luồng hàng hải công bố sau thời điểm công bố mở cảng biển hoặc luồng hàng hải được đầu tư mới, công bố lại do điều chỉnh, mở rộng, nâng cấp Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.05
44 Quy trình Công bố mở cảng cạn và công bố mở cảng cạn đối với điểm thông quan hàng hóa đã được phê duyệt chủ trương chuyển đổi thành cảng cạn Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.06
45 Quy trình Công bố mở cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.07

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22995992
    • Online: 285