STT Tên tài liệu Loại tài liệu Mã hiệu
16 Quy trình công bố mở cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.07
17 Quy trình công bố mở cảng cạn và công bố mở cảng cạn đối với điểm thông quan hàng hóa đã được phê duyệt chủ trương chuyển đổi thành cảng cạn Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.06
18 Quy trình công bố đưa luồng hàng hải vào sử dụng đối với trường hợp luồng hàng hải công bố sau thời điểm công bố mở cảng biển hoặc luồng hàng hải được đầu tư mới, công bố lại do điều chỉnh, mở rộng, nâng cấp Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.05
19 Quy trình gia hạn hoạt động của kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.04
20 Quy trình đề nghị thiết lập kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.03
21 Quy trình công bố đóng bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.02
22 Quy trình công bố mở bến cảng, cầu cảng, bến phao và các khu nước, vùng nước (bao gồm cả việc đưa kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời vào sử dụng) Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.01
23 Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Quyết định 44/QĐ-CHHVN
24 Bản xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Hàng hải Việt Nam 5050/XN-CHHVN
25 Quyết định ban hành và áp dụng tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Cục Hàng hải Việt Nam 1312/QĐ-CHHVN
26 Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng MHQLCL
27 Chính sách chất lượng Chính sách chất lượng CSCL
28 Mục tiêu chất lượng năm 2021 MTCL
29 Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) Tài liệu hướng dẫn HD.ISO.01
30 Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội (phương pháp định tính) Tài liệu hướng dẫn HD.ISO.02

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22996726
    • Online: 303