STT Tên tài liệu Loại tài liệu Mã hiệu
16 Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Quyết định 1312/QĐ-CHHVN
17 Bản xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Hàng hải Việt Nam 5050/XN-CHHVN
18 Quyết định ban hành và áp dụng tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Cục Hàng hải Việt Nam 1312/QĐ-CHHVN
19 Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng MHQLCL
20 Chính sách chất lượng Chính sách chất lượng CSCL
21 Mục tiêu chất lượng năm 2021 MTCL
22 Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) Tài liệu hướng dẫn HD.ISO.01
23 Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội (phương pháp định tính) Tài liệu hướng dẫn HD.ISO.02
24 Hướng dẫn đánh giá nội bộ Tài liệu hướng dẫn HD.ISO.03
25 Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục Tài liệu hướng dẫn HD.ISO.04
26 Quyết định số 2529/QĐ-CHHVN ngày 28/12/2018 của Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Cục Hàng hải Việt Nam 2529/QĐ-CHHVN
27 Quy trình Trả lời sự phù hợp quy hoạch cảng cạn Quy trình thủ tục hành chính QT.KHĐT.01
28 Quy trình Thỏa thuận vị trí, thông số kỹ thuật chi tiết cảng biển, bến cảng, cầu cảng, luồng hàng hải Quy trình thủ tục hành chính QT.KHĐT.02
29 Quy trình Cho ý kiến đối với dự án xây dựng công trình trong vùng nước cảng biển và các công trình khác xây dựng trong vùng nước cảng biển Quy trình thủ tục hành chính QT.KHĐT.03
30 Quy trình Chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu thành cảng cạn Quy trình thủ tục hành chính QT.KHĐT.04

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :19474067
    • Online: 99