STT Tên tài liệu Loại tài liệu Mã hiệu
61 Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải Quy trình thủ tục hành chính QT.TBTV.09
62 Quy trình Chấp thuận đặt tên tàu biển Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.10
63 Quy trình Đăng ký tàu biển không thời hạn Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.11
64 Quy trình Đăng ký tàu biển có thời hạn Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.12
65 Quy trình Đăng ký tàu biển tạm thời Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.13
66 Quy trình Đăng ký tàu biển đang đóng Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.14
67 Quy trình Đăng ký tàu biển loại nhỏ Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.15
68 Quy trình Đăng ký nội dung thay đổi thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.16
69 Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.17
70 Quy trình Xóa đăng ký Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.18
71 Quy trình Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001 (BCC) Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.19
72 Quy trình Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu (CLC 1992) Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.20
73 Quy trình Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển Quy trình thủ tục hành chính QT.TBTV.21
74 Quy trình Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng tàu biển Quy trình thủ tục hành chính QT.TBTV.22
75 Quy trình Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển Quy trình thủ tục hành chính QT.TBTV.23

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22994233
    • Online: 226