STT Tên tài liệu Loại tài liệu Mã hiệu
61 Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.17
62 Quy trình Xóa đăng ký Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.18
63 Quy trình Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001 (BCC) Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.19
64 Quy trình Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu (CLC 1992) Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.20
65 Quy trình Đăng ký thế chấp tàu biển Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.21
66 Quy trình Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng ký Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.22
67 Quy trình Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.23
68 Quy trình Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp tàu biển Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.24
69 Quy trình Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.25
70 Quy trình Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu biển Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.26
71 Quy trình Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.27
72 Quy trình Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu tàu biển trong trường hợp mua bán tàu biển có bảo lưu quyền sở hữu Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.28
73 Quy trình Cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ Quy trình thủ tục hành chính QT.VTDVHH.01
74 Quy trình Cấp Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải Phần I Quy trình thủ tục hành chính QT.VTDVHH.02
75 Quy trình Quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động Quy trình thủ tục hành chính QT.VTDVHH.03

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :16757239
    • Online: 71