Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Quyết định số 35.2008/QĐ-GTVT về khiếu nại Tố Cáo 35.2008/QĐ-GTVT 31/12/2008 Quyết định Quyết định số 35.2008/QĐ-GTVT về khiếu nại Tố Cáo
Quyết định số 822/QĐ-TTCP ngày 25/4/2007 của Tổng thanh tra Chính phủ về ban hành quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra 822/QĐ-TTCP 25/04/2007 Quyết định Quyết định số 822/QĐ-TTCP ngày 25/4/2007 của Tổng thanh tra Chính phủ về ban...
Thông tư số 04/2007/TT-BGTVT ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn hoạt động thanh tra giao thông vận tải 04/2007/TT-BGTVT 13/03/2007 Thông tư Thông tư số 04/2007/TT-BGTVT ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn...
Chương trình hành động của Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng 110/QĐ-CHHVN 28/02/2006 Quyết định Chương trình hành động của Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện Luật Phòng, chống...
Quyết định số 1124/QĐ-CHHVN ngày 18/11/2009 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ban hành kế hoạch thực hiện giai đoạn I (đến năm 2011) Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Cục HHVN 1124/QĐ-CHHVN 18/11/2009 Quyết định Quyết định số 1124/QĐ-CHHVN ngày 18/11/2009 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt...
Nghị định 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, phụ trách 107/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Nghị định  Nghị định 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định xử lý...
Quy chế quản lý, vận hành mạng Intranet của Cục Hàng hải Việt Nam QĐ-CHHVN 20/07/2007 Quyết định Quy chế quản lý, vận hành mạng Intranet của Cục Hàng hải Việt Nam
Hướng dẫn thủ tục cấp Hộ chiếu và sổ thuyền viên /CHHVN-ĐKTB&TV 05/06/2008 Quyết định Quy chế tổ chức và hoạt động của các đài thông tin duyên hải Việt Nam
Quy chế tổ chức và hoạt động của các đài thông tin duyên hải Việt Nam 354/QĐ -CHHVN 05/06/2008 Quyết định Quy chế tổ chức và hoạt động của các đài thông tin duyên hải Việt Nam
Quy chế phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Cục Hàng hải Việt Nam 39/TTHH 18/08/2008 Quyết định Quy chế phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Cục Hàng hải...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22828478
    • Online: 148