Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Thông tư 10/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ 10/2009/TT-BLĐTBXH 24/04/2009 Thông tư Thông tư 10/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn...
Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước 71/2003/NĐ-CP 19/06/2003 Thông tư Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 về phân cấp quản lý biên chế hành...
Nghị định của Chính phủ số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 76/2009/NĐ-CP 15/09/2009 Nghị định Nghị định của Chính phủ số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 sửa đổi, bổ sung một...
Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 quy định mức lương tối thiểu vùng với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động 97/2009/NĐ-CP 30/10/2009 Nghị định Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 quy định mức lương tối thiểu vùng...
LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ TƯ SỐ 22/2008/QH12 NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2008 22/2008/QH12 13/11/2008 Luật LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ TƯ SỐ 22/2008/QH12...
Quyết định số 06/QĐ-CHHVN ngày 06/01/2010 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ (kèm theo Quy chế) 06/QĐ-CHHVN 06/01/2010 Quyết định Quyết định số 06/QĐ-CHHVN ngày 06/01/2010 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ...
Quyết định số 07/QĐ-CHHVN ngày 06/01/2010 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ thuộc Cục HHVN 07/QĐ-CHHVN 06/01/2010 Quyết định Quyết định số 07/QĐ-CHHVN ngày 06/01/2010 về việc ban hành Quy định phân cấp...
Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 41/2009/TT-BLĐTBXH 30/12/2009 Thông tư Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/...
Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung 28/2010/NĐ-CP 25/03/2010 Nghị định Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ Quy định mức lương tối...
Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung 28/2010/NĐ-CP 25/03/2010 Nghị định Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ Quy định mức lương tối...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22861123
    • Online: 426