Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức 46/2010/NĐ-CP 27/04/2010 Nghị định Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ...
Nghị định số 47/2010/NĐ-CP ngày 6/5/2010 quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động 47/2010/NĐ-CP 06/05/2010 Nghị định Nghị định số 47/2010/NĐ-CP ngày 6/5/2010 quy định xử phạt hành chính về hành vi...
Quyết định số 777/QD-BHXH ngày 17/5/2010 về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội 777/QD-BHXH 17/05/2010 Quyết định Quyết định số 777/QD-BHXH ngày 17/5/2010 về việc ban hành Quy định về hồ sơ và...
Thông tư 07/2010/TT-BNV hướng dẫn Quy định tại Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức do Bộ Nội vụ ban hành 07/2010/TT-BNV 26/07/2010 Thông tư Thông tư 07/2010/TT-BNV hướng dẫn Quy định tại Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản...
nghị định 93/2010/ND-CP về sửa đổi một số điều của nghị định số 24/2010/ND-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của chính phủ, quy định về tuyển dụng , sử dụng và quản lý công chức 93/2010/ND-CP 15/03/2010 Nghị định nghị định 93/2010/ND-CP về sửa đổi một số điều của nghị định số 24/2010/ND-CP...
Thông tư 12/2010/TNV Hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy 12/2010/TNV 26/11/2010 Thông tư Thông tư 12/2010/TNV Hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu...
Quyết định của kiểm toán nhà nước số 05/2007/QĐ-KTNN ngày 02/08/2007 ban hành quy trình kiểm toán dự án đầu tư 05/2007/QĐ-KTNN 02/08/2007 Quyết định Quyết định của kiểm toán nhà nước số 05/2007/QĐ-KTNN ngày 02/08/2007 ban hành...
Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và môi trường số 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày 29/12/2006 về quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường 114/2006/TTLT-BTC-TNMT 29/12/2006 Thông tư Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và môi trường số 114/2006/...
Thông tư liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Khoa học công nghệ và môi trường số 45/2001/BTC-BKHCNMT 18/06/2001 hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 45/2001/BTC-BKHCNMT 18/06/2001 Thông tư Thông tư liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Khoa học công nghệ và môi trường số 45/...
Thông tư của Bộ tài chính số 111/2006/TT-BTC ngày 06/12/2006 hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước 111/2006/TT-BTC 06/12/2006 Thông tư Thông tư của Bộ tài chính số 111/2006/TT-BTC ngày 06/12/2006 hướng dẫn công tác...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :14708890
    • Online: 98