Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Thông tư Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoa tiêu hàng hải 27/2016/TT-BGTVT 30/12/2016 Thông tư
Thông tư Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam 37/2016/TT-BGTVT 30/12/2016 Thông tư
Bộ Luật dân sự 2015 và văn bản hướng dẫn 91/2015-QH13 01/11/2016 Luật
Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS Thông tư số 24/2016/TT-BGTVT 15/09/2016 Thông tư Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS
Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản lý hành hải tàu biển Thông tư số 23/2016/TT-BGTVT 06/09/2016 Thông tư Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản lý hành hải tàu biển
V/v Hội nghị đối thoại doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải năm 2016 3607/CHHVN-VTDVHH 16/09/2016 Luật
Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 04/08/2016 Luật
Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải 2890/CHHVN-PC 22/07/2016 Nghị định
Thông tư hưỡng dẫn xác nhận khối lượng toàn bộ container vận tải biển tuyến quốc tế 2765/TB-CHHVN 14/07/2016 Luật
Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển 2767/CHHVN-PC ngày 12/7/2016 12/07/2016 Nghị định

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :15738778
    • Online: 84