Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản có liên quan 85/2015/QH13 21/03/2016 Luật
LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ 97/2015/QH13 25/11/2015 Luật Ngày 25/11/2015, Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 có...
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TT 190/2015/TT-BTC 17/11/2015 Thông tư Thông tư quy định về quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà...
Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải 01/2016/TT-BTC 11/01/2016 Thông tư Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải 01/2016/TT-BTC 05/01/2016 Thông tư Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo công-te-nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải biển 64/2015-TT-BGTVT 05/11/2015 Thông tư
Thông tư quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất 59/2015/TT-BTNMT 05/01/2016 Thông tư
Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 25/11/2015 Luật Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải 75/2015/TT-BGTVT 14/12/2015 Thông tư
Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải ban hành kèm theo Nghị định số 109/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính Phủ 68/2015/TT-BGTVT 06/11/2015 Thông tư

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :10319955
    • Online: 80