Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Thông tư Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản Số 26/2015/TT-BTNMT 28/05/2015 Thông tư
Xin ý kiến Dự thảo Quy chuẩn sửa đổi QCKT Quốc gia về trang bị an toàn tàu biển (QCVN 42) Sửa đổi QCVN 42:2012/BGTVT 02/07/2015 Thông tư
Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của 06 tháng đầu năm 2015 2301/CHHVN-TTCHH 09/06/2015 Thông tư
Dự thảo Thông tư quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền hoạt động tuyến nội địa tại cảng biển Việt Nam (lần 3) Số: /2015/TT-BGTVT 21/05/2015 Thông tư
Dự thảo Thông tư quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền hoạt động tuyến nội địa tại cảng biển Việt Nam (lần 3) Số: 2015/TT-BGTVT 21/05/2015 Thông tư
Thông tư Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam .... 2015/ TT-BGTVT 13/05/2015 Thông tư Thông tư Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển...
Thông tư quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải Số 07/2015/TT-BGTVT 07/04/2015 Thông tư Thông tư quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải
Góp ý Luật chuyển giao công nghệ Luật chuyển giao công nghệ 01/08/2015 Luật
Dư thảo QCKTQG sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn báo hiệu HH QCKTQG 01/08/2015 Thông tư
Quy chuẩn tàu biển DT TT 01/10/2014 Thông tư Quy chuẩn tàu biển

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21049786
    • Online: 103