Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Nghị định của Chính phủ số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý chất thải rắn 59/2007/NĐ-CP 09/04/2007 Nghị định  Nghị định của Chính phủ số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý chất thải rắn
Thông tư số 04/2007/TT-BGTVT ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn hoạt động thanh tra giao thông vận tải 04/2007/TT-BGTVT 13/03/2007 Thông tư Thông tư số 04/2007/TT-BGTVT ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn hoạt động thanh tra giao thông vận tải
Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06/4/2010 của Bộ GTVT Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 09/2010/TT-BGTVT 06/04/2010 Thông tư Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06/4/2010 của Bộ GTVT Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng...
Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 về Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu có quy mô nhỏ 02/2010/TT-BKH 19/01/2010 Thông tư Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 về Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu có quy mô nhỏ
Nghị định của Chính phủ số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet 97/2008/NĐ-CP 28/08/2008 Nghị định Nghị định của Chính phủ số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin...
Thông tư 13/2010/TT-BGTVT Quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành Giao thông vận tải sủ dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước 13/2010/TT-BGTVT 07/06/2010 Thông tư Thông tư 13/2010/TT-BGTVT Quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành Giao thông vận tải sủ dụng nguồn kinh...
Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường 05/2008/TT-BTNMT 08/12/2008 Thông tư Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường...
Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước 33/2002/NĐ-CP 28/03/2002 Nghị định Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước
Thông tư 21/2010/TT-BTTTT về quy định lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghẹ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án 21/2010/TT-BTTTT 09/08/2010 Thông tư Thông tư 21/2010/TT-BTTTT về quy định lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghẹ thông tin...
Thông tư số 121/2008/TT- BTC hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn 121/2008/TT- BTC 12/12/2008 Thông tư Thông tư số 121/2008/TT- BTC hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22858667
    • Online: 248