Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 về Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 117/2009/NĐ-CP 31/12/2009 Nghị định Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 về Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường  
Nghị định số 12/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/01/2002 về hoạt động đo đạc bản đồ 12/2002/NĐ-CP 22/01/2002 Nghị định Nghị định số 12/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/01/2002 về hoạt động đo đạc bản đồ
Luật phòng, chống tham nhũng của nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005 55/2005/QH11 29/11/2005 Thông tư Luật phòng, chống tham nhũng của nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và môi trường số 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày 29/12/2006 hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường 114/2006/TTLT-BTC-TNMT 29/12/2006 Thông tư Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và môi trường số 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày 29/12/2006 hướng dẫn...
Nghị định 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, phụ trách 107/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Nghị định  Nghị định 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan...
Nghị định của Chính phủ số 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 về Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ Môi trường 80/2006/NĐ-CP 09/08/2006 Nghị định Nghị định của Chính phủ số 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 về Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều...
Thông tư số 04/2007/TT-BGTVT ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn hoạt động thanh tra giao thông vận tải 04/2007/TT-BGTVT 13/03/2007 Thông tư Thông tư số 04/2007/TT-BGTVT ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn hoạt động thanh tra giao thông vận tải
Nghị định số 51/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/04/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT 05/2008/ND-CP 22/04/2008 Nghị định Nghị định số 51/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/04/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
Thông tư 12/2010/TNV Hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy 12/2010/TNV 26/11/2010 Thông tư Thông tư 12/2010/TNV Hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy
Nghị định 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, phụ trách 107/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Nghị định Nghị định 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan,...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :19497030
    • Online: 61