Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Luật bảo vệ môi trường 52/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005 52/2005/QH11 29/11/2005 Luật Luật bảo vệ môi trường 52/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005
Nghị định của Chính phủ số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý chất thải rắn 59/2007/NĐ-CP 09/04/2007 Nghị định  Nghị định của Chính phủ số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý chất thải rắn
Thông tư 13/2010/TT-BGTVT Quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành Giao thông vận tải sủ dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước 13/2010/TT-BGTVT 07/06/2010 Thông tư Thông tư 13/2010/TT-BGTVT Quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành Giao thông vận tải sủ dụng nguồn kinh...
Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường 05/2008/TT-BTNMT 08/12/2008 Thông tư Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường...
Nghị định của Chính phủ số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet 97/2008/NĐ-CP 28/08/2008 Nghị định Nghị định của Chính phủ số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin...
Thông tư 21/2010/TT-BTTTT về quy định lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghẹ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án 21/2010/TT-BTTTT 09/08/2010 Thông tư Thông tư 21/2010/TT-BTTTT về quy định lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghẹ thông tin...
Thông tư số 121/2008/TT- BTC hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn 121/2008/TT- BTC 12/12/2008 Thông tư Thông tư số 121/2008/TT- BTC hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải...
Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước 33/2002/NĐ-CP 28/03/2002 Nghị định Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước
Thông tư số 34/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng biển ven bờ và hải đảo. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/02/2011 34/2010/TT-BTNMT 14/12/2010 Thông tư Thông tư số 34/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải...
Thông tư liên tịch của Bộ Công an - Bộ Tài nguyên và môi trường số 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06/02/2009 hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tôi phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT 06/02/2009 Thông tư Thông tư liên tịch của Bộ Công an - Bộ Tài nguyên và môi trường số 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06/02/2009 hướng dẫn...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :19497097
    • Online: 102