Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Nghị đinh 96/2009/NĐ-CP Về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam 96/2009/NĐ-CP 30/10/2009 Nghị định Nghị đinh 96/2009/NĐ-CP Về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền,...
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải 17/2010/TT-BGTVT 05/07/2010 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải
Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 01/2011/TT-BNV 19/11/2011 Thông tư
Thông tư số 218/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 218/2010/TT-BTC 29/12/2011 Thông tư Thông tư số 218/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác...
Nghị định số 18/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm ở biển 18/2006/NĐ-CP 10/02/2006 Nghị định Nghị định số 18/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm ở biển
Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 về vận tải đa phương thức 87/2009/NĐ-CP 19/10/2009 Nghị định Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 về vận tải đa phương thức
Thông tư 04/2011/TT-BTC ban hành ngày 07/01/2011 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ 04/2011/TT-BTC 07/01/2011 Thông tư Thông tư 04/2011/TT-BTC ban hành ngày 07/01/2011 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu...
Nghị định số 72/2009/NĐ-CP về Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 72/2009/NĐ-CP 03/09/2009 Nghị định Nghị định số 72/2009/NĐ-CP về Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 
Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT/BCA-BKHCN ngày 27/07/2007 của Bộ Công An và Bộ KHCN hướng dẫn tổ chức khoa học công nghệ công lập mời chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam và cử cán bộ ra nước ngoài hoạt động khoa học và công nghệ 11/2007/TTLT/BCA-BKHCN 27/07/2007 Thông tư Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT/BCA-BKHCN ngày 27/07/2007 của Bộ Công An và Bộ KHCN hướng dẫn tổ chức khoa học công...
Nghị định 83/2010/ND-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm 83/2010/ND-CP 27/03/2010 Nghị định Nghị định 83/2010/ND-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :19497224
    • Online: 183