Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Báo cáo số liệu thống kê tháng 8 năm 2021 3281/CHHVN-VTDVHH 12/08/2021 Báo cáo
Cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu Venus Gas 3223/CHHVN-VTDVHH 10/08/2021 Dự thảo văn bản
Giảm giá dịch vụ hoa tiêu, lai dắt cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động nội địa 3166/CHHVN-VTDVHH 05/08/2021 Công văn điều hành
Triển khai Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 3133/CHHVN-KHCN 02/08/2021 Công văn điều hành
Triển khai thi hành Thông tư số 08/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 3118/CHHVN-KHCN 02/08/2021 Công văn điều hành
Thông báo về việc tiếp tục gia hạn thời gian tổ chức thi Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Cục Hàng hải Việt Nam năm 2021 16/TB-HĐTDCC 02/08/2021 Thông báo
Cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu Gas Emperor 3064/CHHVN-VTDVHH 30/07/2021 Dự thảo văn bản
Báo cáo tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 28/07/2021 Báo cáo
Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với thuyền viên, người lao động tại cảng biển 2903/CHHVN-PC 21/07/2021 Công văn điều hành
Thông báo về việc tiếp tục gia hạn thời gian tổ chức thi Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Cục Hàng hải Việt Nam năm 2021 15/TB-HĐTDCC 20/07/2021 Thông báo

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 15161219
    • Online: 14