Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Điều chỉnh danh sách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của CHHVN cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 1576/QĐ-CHHVN 30/11/2021 Quyết định
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-ĐU ngày 04/02/2021 của Đảng ủy CHHVN về tăng cường sự lãnh đạo của đảng ủy CHHVN đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hàng hải, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao với cơ cấu hợp lý 1602/QĐ-CHHVN 02/12/2021 Quyết định
Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-ĐU ngày 04/11/2021 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam 1698/QĐ-CHHVN 08/12/2021 Quyết định
Thông báo Văn bản Quy phạm pháp luật 5078/TB-CHHVN 09/12/2021 Thông báo
Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Cục Hàng hải Việt Nam 1975/QĐ-CHHVN 23/12/2021 Quyết định
Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Cục Hàng hải Việt Nam 1976/QĐ-CHHVN 23/12/2021 Quyết định
Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 5284/CHHVN-PC 23/12/2021 Công văn điều hành
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1745/CĐ-TTg ngày 19/12/2021 5322/CHHVN-PC 24/12/2021 Công văn điều hành
Ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Cục Hàng hải Việt Nam 1974/QĐ-CHHVN 23/12/2021 Quyết định
Báo cáo thống kê số liệu tháng 12/2021 5179/CHHVN-VTDVHH 15/12/2021 Báo cáo

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 15160520
    • Online: 31