Ngày ban hành: 
16/06/2009
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
16/06/2009
Số hiệu: 
06/2009/TT-BGTVT
Người ký: 
Hồ Nghĩa Dũng

Thông tư của BGTVT số 06/2009/TT-BGTVT ngày 16/06/2009 quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhật vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :14709555
    • Online: 83