Ngày ban hành: 
05/06/2008
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
05/06/2008
Số hiệu: 
/CHHVN-ĐKTB&TV
Người ký: 
Vương Đình Lam

Quy chế tổ chức và hoạt động của các đài thông tin duyên hải Việt Nam

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :15674439
    • Online: 107