Ngày ban hành: 
17/03/1948
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
17/03/1948
Số hiệu: 
Công ước về Tổ chức Hàng hải Quốc tế, 1948
Người ký: 
CHXHCNVN
Tài liệu đính kèm: 

Công ước về Tổ chức Hàng hải Quốc tế, 1948
 
- Ngày có hiệu lực: 17 - 03 - 1948
- Ngày có hiệu lực đối với Việt Nam: 1984
2.1 Công ước về tổ chức hàng hải quốc tế sửa đổi bổ sung năm 1993.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :16703640
    • Online: 46