Ngày ban hành: 
17/03/1948
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
17/03/1948
Số hiệu: 
Công ước về Tổ chức Hàng hải Quốc tế, 1948
Người ký: 
CHXHCNVN
Tài liệu đính kèm: 

Công ước về Tổ chức Hàng hải Quốc tế, 1948
 
- Ngày có hiệu lực: 17 - 03 - 1948
- Ngày có hiệu lực đối với Việt Nam: 1984
2.1 Công ước về tổ chức hàng hải quốc tế sửa đổi bổ sung năm 1993.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :14709259
    • Online: 74