Cảng biển: 
Cảng biển Hải Phòng
BẾN CẢNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 12 - CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG
1. Thông tin cơ bản  
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty TNHH thương mại dich vụ Tự Long
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Số 55 Quốc lộ 5, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Số điện thoại liên hệ 0225 2210499
- Vị trí bến cảng Số 55 Quốc lộ 5, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Công năng khai thác cảng Tổng hợp, Hàng rời, hàng khô
- Diện tích bến cảng (ha) 2,22
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 1.000.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng
2. Thông số kỹ thuật  
- Cầu cảng Công ty Sông Đà 12  
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 3.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 60

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :7446432
    • Online: 84