Cảng biển: 
Cảng biển Hải Phòng
BẾN CẢNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 12 - CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG
1. Thông tin cơ bản  
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty TNHH thương mại dich vụ Tự Long
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Số 55 Quốc lộ 5, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Số điện thoại liên hệ 0225 2210499
- Vị trí bến cảng Số 55 Quốc lộ 5, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Công năng khai thác cảng Tổng hợp, Hàng rời, hàng khô
- Diện tích bến cảng (ha) 2,22
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 1.000.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng
2. Thông số kỹ thuật  
- Cầu cảng Công ty Sông Đà 12  
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 3.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 60

 

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 7710438
    • Online: 60