STT Tên Doanh nghiệp
1 Công ty TNHH Giao nhận quốc tế CHEUING HING
2 Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác cảng quốc tế Long An
3 Công ty TNHH LEOTRANS Shipping
4 Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
5 Công ty TNHH SXTM Xuất nhập khẩu logistics H-A
6 Công ty Cổ phần Dịch vụ chuỗi cung ứng quốc tế HML
7 Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô
8 Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Thế Kỷ
9 Công ty TNHH Tiếp nhận Đông Nam
10 Công ty TNHH TMDV Giao nhận tế kỷ mới
11 Công ty TNHH T&M Forwarding
12 Công ty TNHH TMDV Giao nhận vận chuyển Định Hướng Mới ( New Orientation Logistics )
13 Công ty TNHH Giao nhận vận tải DH
14 Công ty TNHH MTV TMDV giao nhận và vận tải quốc tế HBT
15 Công ty Cổ phần Dịch vụ logistics Đại Cồ Việt (DACO logistics)
16 Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận AAAS
17 Công ty TNHH Tân Đảo
18 Công ty TNHH Vân Tải Toàn Cầu Hellmann (Việt Nam)
19 Công ty TNHH Cargo-partner Logistics (Việt Nam)
20 Công ty Cổ phần Tốc độ (Headway)
21 Công ty TNHH DVVT tàu biển An Như Thành
22 Công ty Cổ phần Logistics Bắc Phong
23 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Lập Phương
24 Công ty TNHH MTV Vận tải biển Chu Lai Trường Hải
25 Công ty Cổ phần Vinh Vân Minh Vân (VVMV JSC)
26 Công ty Cổ phần Vantage Logistics
27 Công ty TNHH Việt Nam Unishipping
28 Công ty TNHH Chikko Việt Nam
29 Transglobe freight
30 TC shipping
31 Pelorus Ocean line limited
32 Pacific agency aviation and Marine
33 Pacific agency aviation and marine
34 Pacific agency aviation and marine
35 New orientation logistics
36 NCN international
37 Gemadept shipping
38 Maruwn logistics Viet Nam
39 Kuna internatioanl Logistics JSC
40 Vina freight international

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 15161314
    • Online: 14