STT Tên Doanh nghiệp
1 Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
2 Công ty TNHH Giao nhận quốc tế CHEUING HING
3 Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác cảng quốc tế Long An
4 Công ty TNHH LEOTRANS Shipping
5 Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
6 Công ty TNHH SXTM Xuất nhập khẩu logistics H-A
7 Công ty Cổ phần Dịch vụ chuỗi cung ứng quốc tế HML
8 Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô
9 Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Thế Kỷ
10 Công ty TNHH Tiếp nhận Đông Nam
11 Công ty TNHH TMDV Giao nhận tế kỷ mới
12 Công ty TNHH T&M Forwarding
13 Công ty TNHH TMDV Giao nhận vận chuyển Định Hướng Mới ( New Orientation Logistics )
14 Công ty TNHH Giao nhận vận tải DH
15 Công ty TNHH MTV TMDV giao nhận và vận tải quốc tế HBT
16 Công ty Cổ phần Dịch vụ logistics Đại Cồ Việt (DACO logistics)
17 Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận AAAS
18 Công ty TNHH Tân Đảo
19 Công ty TNHH Vân Tải Toàn Cầu Hellmann (Việt Nam)
20 Công ty TNHH Cargo-partner Logistics (Việt Nam)
21 Công ty Cổ phần Tốc độ (Headway)
22 Công ty TNHH DVVT tàu biển An Như Thành
23 Công ty Cổ phần Logistics Bắc Phong
24 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Lập Phương
25 Công ty TNHH MTV Vận tải biển Chu Lai Trường Hải
26 Công ty Cổ phần Vinh Vân Minh Vân (VVMV JSC)
27 Công ty Cổ phần Vantage Logistics
28 Công ty TNHH Việt Nam Unishipping
29 Công ty TNHH Chikko Việt Nam
30 Transglobe freight
31 TC shipping
32 Pelorus Ocean line limited
33 Pacific agency aviation and Marine
34 Pacific agency aviation and marine
35 Pacific agency aviation and marine
36 New orientation logistics
37 NCN international
38 Gemadept shipping
39 Maruwn logistics Viet Nam
40 Kuna internatioanl Logistics JSC
41 Vina freight international

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 9496731
    • Online: 71