TT

TÊN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

TEL

1

Công ty TNHH VTSB Hà Trung

Phạm Văn Bình

3878500

2

Công ty TNHH VTSB Minh Toàn

Đinh Văn Tính

3877361

3

Công ty TNHH VTSB Minh Khai

Đinh Văn Khuyến

3877203

4

Công ty TNHH VTSB Quang Hưng

Trần Văn Trưởng

3874819

5

Công ty TNHH VTSB Minh Quý

Đinh Văn Thắng

3877381

6

Công ty TNHH VTSB Minh Hà

Nguyễn Minh Tâm

3876009

7

Công ty Vận tải thủy Chiến Công

Lâm Công Chiến

3874231

8

Công ty Vận tải thủy Thành Thông

Lê Khánh Toàn

3879642

9

Công ty Vận tải biển Tiền Giang

Hoàng Văn Triệu

3874509

10

Công ty TNHH Tú Cường

Phạm Văn Vinh

3878408

11

Công ty cổ phần Vận tải Hùng Hậu

Phạm Văn Hùng

3876245

12

Công ty cổ phần Vận tải Nam Phương

Vũ Thế Hưng

3877214

13

Công ty TNHH VTSB Tùng Lâm

Phạm Đăng Lâm

3876151

14

Công ty TNHH VTB Hoàng Gia

Nguyễn Văn Hưng

3874403

15

Công ty TNHH VTB Thành Chung

Phạm Thị Mến

3874529

16

Công ty TNHH Vân Kiều

Bùi Xuân Kỷ

3874411

17

Công ty TNHH VTB Hoàng Anh

Ninh Đức Hậu

3876358

18

Công ty TNHH VTSB Hải Giang

Vũ Đức Hậu

3792307

19

Công ty TNHH Việt Thái

Phạm Xuân Thơ

3876032

20

Công ty TNHH Toàn Thịnh

Phạm Ngọc Ninh

3876399

21

Công ty TNHH VTB Trường Giang

Nguyễn Văn Xuyên

3874507

22

Công ty TNHH Hải Thành

Vũ Thị Hoạt

3797159

23

Công ty TNHH VTSB Minh Chiến

 

 

24

Công ty TNHH VT Biển Bắc

 

 

25

Công ty TNHH VTB Quang Đỉnh

Phạm Văn Điền

3876412

26

Công ty cổ phần Phú Cường

Bùi Duy Hưng

3879024

27

Công ty cổ phần Kiên Cường

Mai Xuân Diện

3874713

28

Doanh nghiệp tư nhân Diệu Hoa

Bùi Văn Ứng

3789069

29

Doanh nghiệp tư nhân Minh Hoa

 

3876862

30

Doanh nghiệp tư nhân Minh Đức

 

3879270

31

Công ty TNHH VTB Hoàng Phong

Hoàng Văn Diện

3213299

32

Công ty TNHH VTB Nam Bình

Phạm Văn Thanh

 

 

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 10828092
    • Online: 78