Ngày 10/3/2015, Cục Hàng hải Việt Nam đã có Thông báo số: 752/CHHVN-ĐKTB&TV về việc hủy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của 07 thuyền viên (Không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 09/3/2015)

 

Tài liệu đính kèm: 

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 6882037
    • Online: 65