Cảng biển: 
Cảng biển Kiên Giang

BẾN CẢNG BÃI VÒNG - CẢNG BIỂN KIÊN GIANG
1. Thông tin chung
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty cổ phần Hòa Bình Hàm Ninh
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Thửa đất số 32, tổ 3, ấp Bãi Vòng, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang
- Số điện thoại liên hệ 02973.550099
- Vị trí bến cảng Bãi Vòng, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng hành khách
- Diện tích bến cảng (ha) 0,29
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm)
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang
2. Thông số kỹ thuật
- Cầu cảng Bãi Vòng
          + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 600
          + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 420

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22830158
    • Online: 182